QUY TRÌNH DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CỦA AQUAPRO NHƯ SAU:

Bước 1: Aquatekco khảo sát vị trí lắp đặt để lấy thông tin và mẫu nước – 1 ngày

Bước 2: Aquatekco trình hồ sơ thầu – 3 ngày

Bước 3: Ký hợp đồng với chủ đầu tư

Bước 4: Thực hiện lắp đặt công trình

Bước 5: Chạy thử, đào tạo vận hành và chuyển giao

Bước 6: Hoàn thành công trình và thanh toán phần còn lại

AQUAPRO mong muốn hỗ trợ quý đối tác nhiều nhất có thể !